Piotr Surowiecki - prosto o rzeczach ważnych Piotr Surowiecki

Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie byłby w stanie podnieść?

Takie pytanie krąży raz po raz po ludziach co bardziej myślących o wierze i czasem stwarza katolikom problemy. Niezależnie od odpowiedzi ("tak" lub "nie") wychodzi na to, że Bóg nie jest wszechmocny, bo czegoś nie potrafi.

autor: Piotr Surowiecki | opublikowany: 2009-02-26 21:32

Tymczasem odpowiedź na to podchwytliwe pytanie jest bardzo prosta. Bóg stoi ponad naszym światem. Jest co prawda obecny w naszym świecie, ale nie jest jego częścią. Nasz świat, jego prawa i zasady, są czymś co Bóg stworzył. Za pomocą używanej przez nas logiki, języka, sposobu myślenia nie jesteśmy w stanie oddać Jego wszechmocy. Używają one bowiem pojęć, praw i zasad, które rządzą naszym światem, ale którym Bóg nie podlega. Są to po prostu ograniczone narzędzia, które nie radzą sobie z tak Nieskończonym Bytem jakim jest Bóg. I tak to tytułowe pytanie skonstruowane z pojęć, które rozumiemy, z zasad, które obserwujemy w przyrodzie, z logiki, którą się posługujemy, nie jest w stanie objąć wielkości Boga. Nie zmierzymy szkolną linijką głębokości Rowu Mariańskiego.

Media społecznościowe

Moje profile ### Twitter ### Facebook ### Albicla ### Agappe